fbpx

Elbilsförsäljningen är åter på toppnivåer

Efter ett lägre tempo i juli jämfört med tidigare månader ser vi att elbilsförsäljningen är åter på toppnivåer. För augusti månad registrerade Transportstyrelsen 4916 nya elbilar. Det är en ökning med 126 procent jämfört augusti i fjol.

På det stora hela var den totala personbilsförsäljningen lägre än årssnittet. En anledning är förändrade förmånsregler mot företagssidan, menar branschorganisationen BilSweden.

BilSwedens redovisning ger flera intressanta slutsatser för augusti månad. Bland annat noterar man att andelen laddhybrider minskade till följd av att betydligt fler väljer elbilar.

– Under augusti månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 126 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med 14 procent jämfört med augusti i fjol. Efter inbromsningen i juli av andelen laddbara bilar ökade den på nytt i augusti och uppgick till 47 procent, säger Jessica Alenius, vice-VD för BilSweden.

Att elbilsförsäljningen är åter på toppnivåer beror mycket på attraktiva produktlanseringar, fortsätter Jessica.

Registreringsperioden för augusti omfattar registreringar från 1 till och med 31 augusti. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i bilagorna.

Här kan du ta del av den kompletta rapporten från BilSweden.

Något som inte hänger med i samma tempo som bilförsäljningen är utbyggnaden av publik laddinfrastruktur, främst bestående av DC laddning. Läs mer om det här!