fbpx

Drift & Underhåll

Laddstationers tillgänglighet bygger på en väl fungerande infrastruktur som innefattar drift och underhåll, framförallt om stationen är till för publik laddning. 

Drift & Underhåll

Vi erbjuder våra kunder olika typer av drift- och underhållsavtal beroende på utformning av anläggningen. Med dagens olika typer av laddare finns stora möjligheter att felsöka och åtgärda driftstörningar på distans via fjärrsystem. För att undvika driftavbrott så är det viktigt att man regelbundet underhåller utrustningen enligt tillverkarnas rekommendationer, genom att teckna ett serviceavtal via oss kan vi hjälpa er att upprätthålla driftsäkerheten på anläggningen. Kontakta oss för mer information.

I Elsäkerhetslagen kan du läsa om vilka skyldigheter du som anläggningsinnehavare av en elanläggning har, läs mer här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/elsakerhetslag-2016732_sfs-2016-732

Drift & Underhåll
Entreprenad

Underhåll DC laddare
All service utförs av certifierad personal. Svensk Fordonsladdning är stolt servicepartner till Delta, ABB & Tritium.

 • Service enligt respektive tillverkares kravspecifikation
 • Uppdatering av respektive laddares mjukvara
 • Utbyte av luftfilter 
 • Vid vätskekylda laddare kontroll av glykolkvalité/nivå
 • Livscykelanalys
 • Genomgång av samtliga komponenter och dess funktioner
 • Okulärbesiktning med fokus på personsäkerhet
 • Vid nymonterade laddare efterdras alla anslutningar efter första året i drift
 • Kontroll och smörjning av laddhandskar  

Underhåll AC laddare
Service utförs på samtliga CE märkta produkter på marknaden.

 • Service enligt respektive tillverkares kravspecifikation
 • Okulärbesiktning med fokus på personsäkerhet
 • Kontroll av laddkontakter och kontaktstift
 • Om laddaren har en mjukvara uppdateras denna
 • Kontroll av brytarfunktioner
 • Livscykelanalys

Drift AC- och DC laddare

 • Få tillgång till bestämda inställelsetider genom att teckna drift-tillägg
 • Få tillgång till märkesspecifika reservdelslager med driftkänsliga komponenter
 • Få tillgång till spetskompetens för just dina anläggningar 
 • Få tillgång till driftövervakningssystem med larmfunktion

Som ett resultat av att antalet elbilar ökar lavinartat har utbyggnaden av laddinfrastrukturen av förklariga skäl svårt att hålla samma takt. Men samtidigt som det alltså sker en ökning av antalet elbilar ställs det däremot allt högre krav på lättillgängliga laddmöjligheter i samhället. För att kunna erbjuda en snabb och enkel laddning i framtiden gäller det alltså nu för många aktörter att börja rusta sig efter framtidens behov. Sedan mars 2021 är gränsen på 200.000 laddbara bilar i Sverige passerad och innan 2030 kommer den siffran alltså enligt prognosen öka till 2,5 miljoner laddbara bilar.

Boka ett möte.

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter och tjänster är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på Svensk Fordonsladdning!