fbpx

P.g.a den enorma elbilsförsäljningen: Minskad efterfrågan på råolja, med 1,5 miljoner fat om dagen.

Nu återspeglas ökningen av eldrift i minskad efterfrågan på råolja, enligt Forskningsorganisationen BloombergNEF. En ny studie visar att mängden elbilar minskade behovet av olja förra året med 1,5 miljoner fat om dagen. Det är 3,3 procent av världens totala behov av olja. BloombergNEF har i sin sammanställning räknat in fordon av alla typer och med … Läs mer

Europas största P-hus för elbilar etableras i Stockholm.

Stockholm stads projektet med att elektrifiera trafiken och bygga över 100 000 nya laddplatser för elbilar fortsätter. I mars öppnar Europas största parkeringshus för laddbara bilar i Stockholm. På gränsen mellan Stockholm och Solna färdigställs nu ett 550 meter långt parkeringshus där alla parkeringsplatser från början förses med laddplatser. Det handlar om Stockholm Parkerings nya … Läs mer

Såhär många eldrivna bilar finns på våra vägar år 2025, enligt trafikanalys

En ny prognos har tagits fram av Förvaltningsmyndigheten Trafikanalys som visar vägfordonsflottans utveckling fram till och med år 2025. Enligt prognosen kommer vi i Sverige att ha 664 305st helt eldrivna bilar på våra vägar år 2025. Det betyder att omkring 13 procent av den totala fordonsflottan i Sverige kommer att vara helt eldriven. Andelen elbilar … Läs mer

Stororder på 100 st laddplatser i centrala Falun

Svensk Fordonsladdning får order på 100 laddplatser i centrala falun, det är 4 st bostadsrättsföreningar som gör denna satsning och möjliggör omställningen till eldrift för sina medlemmar. Elbilsladdarna som sätts upp har en maxeffekt på 22 kW och kommer från tillverkarna CTEK och Easee. Vi märker en ökad efterfrågan på våra tjänster även hos bostadsrättsföreningar, … Läs mer

EU-beslut: Förbjuder förbränningsmotorbilar år 2035

Sommaren 2021 lade EU-kommissionen fram sin klimatplan ”Fit for 55” och därav togs det första konkreta steget mot ett förbud av fossilbilar inom EU. Planen i stort har en målsättning att tillverkarna succesivt skall minska sina koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen skall minska med 20 procent till 2025 jämfört med 2021. 2030 ska utsläppen ha sänkts med 55 procent … Läs mer

Söderbergs Bil väljer Svensk Fordonsladdning

Söderbergs Personbilar väljer Svensk Fordonsladdning

Svensk Fordonsladdning tar ytterligare mark på den Svenska marknaden för drift- & underhållstjänster avseende laddutrustning för elfordon. Söderbergs Bil väljer Svensk Fordonsladdning för att säkerställa driften på sina anläggningar. Efter att användadet av efordonsladdarna under senaste tiden ökat lavinartat såg Söderbergs Bil att behovet av en pålitlig och kompetent servicepartner behövde lösas. Söderbergs Bil väljer … Läs mer

Materialet i elbilsbatterier skall bli spårbara

En grupp bestående av 11 företag och organisationer, bland andra BMW, Audi, kemijätten BASF och den tyska vetenskapsakademin Acatech, har fått 85 miljoner kronor av den tyska staten för att utveckla ett standardiserat system där alla batterier som tillverkas eller används i EU får en digital identitet där det tydligt skall framgå var råmaterialen kommer … Läs mer

Eldriven robottaxi utan ratt och pedaler, volymproduktion år 2024?

Utvecklingen av nya elfordon går i rekordfart och spännande nyheter släpps kontinuerligt. Senaste nyheten kom i samband med Teslas aktieägarmöte. Förutom att rapportera om nya rekordresultat, pratade man även om framtiden. Elon Musk berättade att Tesla arbetar på ett elfordon som är speciellt utvecklat för att gå som en robottaxi. Man har nämnt detta kort … Läs mer

Elbilen som körde över 100 mil på en laddning

I början av 2022 visade Mercedes upp deras radikala eldrivna konceptbil ”Vision EQXX” som genom en oslagbar effektivitet påstods skulle klara över 100 mil, på en laddning. Testet har nu genomförts och gick från Sindelfingen över Alperna, genom norra italien och fram till målet Cassis i Frankrike. Man körde testet till största del i normal hastighet, och … Läs mer