fbpx

Beslutet: Kommunala bostadsbolag i Stockholm måste installera laddplatser.

Stockholms kommunala bostadsbolag måste installera laddplatser till alla hyresgäster som vill ha en. Beslutet gäller parkeringsplatser i garage. Det beslutet klubbades inför budgeten 2022. Målet är att alla stockholmare ska kunna äga – och ha möjlighet ladda – en elbil.

– Det här gör att många vågar gå över till elbil. Laddningen ska inte vara ett problem. Vi ska göra Stockholm utsläppsfri, det är vårt mål, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

23 000 parkeringsplatser omfattas.

Just nu är det drygt 1000 av de totalt sett cirka 23 000 som har tillgång till el. 2026 ska hälften av dessa ha laddboxar.

Men redan nu måste bostadsbolagen alltså installera laddplatser till de hyresgäster som vill ha det.

– Det är klart och tydligt. Vill en hyresgäst med garageplats ha en laddbox ska det komma på plats, det ska inte vara något snack, säger Helldén.

Det är sagt att Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri 2030. Att samtliga p-platser i stadens regi vid samma tid har gjorts om till laddplatser anses vara en förutsättning för att nå de målet.

De kommunala bostadsbolag som omfattas av kravet på att erbjuda laddplatser är Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem.

Målen

-I innerstadens garage: Minst 30 procent laddplatser till 2023, 50 procent 2026 och 100 procent 2028.

-Utanför innerstaden och ytor i hela staden: Minst 20 procent laddplatser till 2023, 50 procent 2026 och 80 procent 2030.

-De laddboxar som installeras har låg spänning. Tanken är att bilarna ska laddas under natten för att inte belasta elnätet.

Källa: Stockholm stad.

Svensk Fordonsladdning erbjuder helhetslösningar inom snabbladdning, laddboxar, laddstationer för privatpersoner, BRF, företag och industri. Mer information om våra produkter och tjänster hittar du här >>